• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Opatrenie k celoživotnému vzdelávaniu

01. 04. 2020

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave z 31. marca 2020 ...

Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o ďalšom zabezpečení organizácie LS 2019/20

12. 05. 2020

  Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o ďalšom zabezpečení organizácie LS 2019/20 ...

ZVEREJNENIE TÉM DIZERTAČNÝCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

27. 03. 2020

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium,  radi by sme Vás informovali, že témy dizertačných prác na doktorandské štúdium na akademický rok 202 ...

INFORMÁCIE O POPLATKOCH ZA UBYTOVANIE V ŠD APZ

20. 03. 2020

V súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu COVID-19 informujeme študentov ubytovaných v ŠD APZ, že rektorka APZ L. Kurilovská rozhodla o poplatkoch počas prevent&ia ...

OZNAM - AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PRIHLÁŠKAM NA ŠTÚDIUM

16. 03. 2020

Váž. uchádzačky a uchádzači o štúdium. Celospoločenská situácia v súvislosti s COVID-19 ovplyvňuje neblahým spôsobom životy nás všetkých. Snažím ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.