• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

APVV-19-0102 Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien

08. 12. 2021

    Akadémia Policajného zboru v Bratislave ako spoluriešiteľská organizácia v projekte APVV spolu so žiadateľom Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislav ...

Výsledky prijímacieho konania 2020/2021

18. 09. 2020

  Výsledky prijímacieho konania na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2020/2021 V prípade, že prijat&y ...

OZNAM ŠO - PREVZATIE DOKLADOV O VZDELANÍ NA APZ

29. 06. 2020

Váž. absolventi denného štúdia. Doklady o vzdelaní na Akadémii PZ v Bratislave si môžete po vysporiadaní záväzkov voči APZ (knižnica a i.) prevziať na študijnom oddelen&i ...

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

02. 06. 2020

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium, radi by sme Vás informovali, že v sekcii doktorandského štúdia je zverejnený termín prijímacieho konania:&nbs ...

INFO - PK NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 2020/21

29. 06. 2020

VÁŽENÍ UCHÁDZAČI o bakalárske štúdium 2020/21 na Akadémii PZ v Bratislave V súvislosti s uvoľňovaním opatrení pred šírením COVID-19 po preru&s ...

Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií

04. 08. 2020

Opatrenie rektorky APZ o zriadení skúšobných komisií a zabezpečení, organizácii a realizácii vykonania obhajob záverečných prác a štátnych skúš ...

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

12. 05. 2020

Vážení uchádzači o doktorandské štúdium, aktualizované informácie k prijímaciemu konaniu sú dostupné v sekcii doktorandského štúdia: https://www ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.