• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Konferencia: Aktuálne problémy rezonujúce Európou

29. 04. 2019

Katedra verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom:   „Aktuálne problé ...

ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA

25. 02. 2019

      ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA na zahraničný študijn& ...

Prezentácia možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ

21. 02. 2019

Vážené študentky, vážení študenti, dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu Možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka PZ po ukončení bakal& ...

Erasmus Poster Competition – súťaž o najlepší plagát

21. 02. 2019

Podmienky súťaže: vytvoriť propagačný plagát v rozmere A3 alebo A2  vystihujúci program „Erasmus+ formáty pdf, tif alebo jpeg s rozlíšením minimálne 300 až 4 ...

Pozvánka - "Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4"

15. 02. 2019

Stručná charakteristika podujatia: Vzhľadom na súčasný vývoj vo svete v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia,  majetku a plnohodnotného života spoločnosti je potrebné kvalitatívne ...

OZNAM ŠO - Zápis PVP a VP 2019/2020 pre nekončiace ročníky

04. 02. 2019

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre AR 2019/2020   Pre študentov 1. a 2. ročníka v oboch formách bakalárskeho štúdia a 3. ročníka extern ...

OZNAM ŠO - Harmonogram organizácie LS 2018/2019

29. 01. 2019

Harmonogram organizácie LS 2018/2019 ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.