• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

Opatrenie rektorky o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

17. 12. 2020

    Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 v zimnom semestri akademického roka 2020/2 ...

Opatrenie rektorky o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020

17. 12. 2020

    Opatrenie rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave o organizácii výučby v prezenčnom týždni výučby od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 v zimnom semestri akademického roka 2020/2 ...

Opatrenie rektorky k zrušeniu zdokonaľovacieho kurzu Obzvlášť zraniteľné obete trestných činov, vyšetrovanie a prístup k obeti

09. 10. 2020

  Opatrenie rektorky k zrušeniu zdokonaľovacieho kurzu Obzvlášť zraniteľné obete trestných činov, vyšetrovanie a prístup k obeti ...

Opatrenie rektorky o organizácii a realizácii odbornej praxe

25. 06. 2021

OR APZ 106-2020 k odbornej praxi 20-21 ...

OZNAM – Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave

09. 10. 2020

Predsedníčka Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave v súlade s čl. 4 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Akadémie Policajného zboru v Bratislav ...

Opatrenie R APZ BA 97-2020 o organizácii výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021

08. 10. 2020

    Opatrenie R APZ BA 97-2020 o organizácii výučby v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v súvislosti so šírením 2. vlny k ...

OZNAM - Habilitačná prednáška

08. 09. 2020

Dňa 22.9.2020 o 14.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška JUDr. et Mgr. Janky Hašanovej, PhD. (Akadémia ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.