• Nový študijný program Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku pre policajtov
  Rigorózne konanie a titul JUDr. opäť na Akadémii PZ v Bratislave.
  Naši študenti majú možnosť získať osvedčenia odbornej spôsobilosti
  Profesionálna fyzická príprava študentov
  Univerzita tretieho veku
 • Cena "Európska značka pre jazyky 2015" pre Katedru jazykov
  Pedagógovia Katedry kriminalistiky a forenzných vied publikujú v žurnáloch indexovaných vo Web of Science a SCOPUS
  Katedra vyšetrovania je v zmysle Akčného plánu vlády SR spracovateľom učebných textov a pomôcok na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňovými podvodmi
  Naši pedagógovia sú členmi Medzirezortného expertného orgánu pre boj so zločinnosťou MEKO
  Katedra jazykov vydala pri príležitosti SK PRES anglicko-slovenský frazeologický slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu
 • Podpredsedáme riadiacemu výboru Európskej policajnej akadémie CEPOL
  Sme ústrednou vzdelávacou inštitúciou pre policajtov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  Akadémia PZ v Bratislave získala status univerzity.
  25 rokov od založenia Akadémie PZ v Bratislave- 1.október 2017.
  Záujem uchádzačov o štúdium na Akadémii PZ v Bratislave rastie.

Novinky

6. virtuálna konferencia s medzinárodnou účasťou SECURITY – SECURITY THREATS AND CHALLENGES OF THE GLOBAL WORLD

08. 11. 2016

    AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Katedra informatiky a manažmentu   pod záštitou rektorky akadémie doc. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, PhD. a   POLICEJNÍ AKADEMIE ČESK&Eacu ...

Informácia z vedeckej konferencie „Aktuálne otázky riešenia problémov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Žilinskom kraji“

31. 01. 2017

      Katedra policajných vied sa dňa 27. 10. 2016 zúčastnila na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom AKTUÁLNE OTÁZKY RIEŠENIA PROBLÉMOV B ...

Literárna súťaž MO SR 2016

26. 10. 2016

Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlasuje 12. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl na tému: Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe &quo ...

ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ V LETNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2016/2017

25. 10. 2016

    ÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI   V RÁMCI  PROGRAMU ERASMUS+  V LETNOM SEMESTRI AKAD.ROKA 2016/2017- študentské mobility, pedagogické a nepedagogické mobi ...

Medzinárodná vedecká konferencia KKP - Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy

19. 10. 2016

    AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE Katedra kriminálnej polície     POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU     Vážené d ...

ERASMUS+ informácia o učiteľskej mobilite pána doc. Dr. Štefana Danicsa, PhD. a pána Mgr. Štěpána Strnada, PhD. na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave

13. 10. 2016

      Katedra spoločenských vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave, v dňoch 19.09-23.09.2016, pod vedením vedúceho katedry pána doc. Karola Murdzu, PhD., prijala v rá ...

Medzinárodná vedecká konferencia KPV - Spoločenský boj proti diváckemu násiliu

11. 10. 2016

    Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu  pod záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky JUDr. Roberta Kaliňáka, ...

Táto stránka používa cookies. Viac informácii TU.