Hodnotenie fyzickej zdatnosti a psychologického vyšetrenia 2017-2018

22.11.2016

 

Previerky fyzickej zdatnosti a psychologické vyšetrenie

 

Psychologické vyšetrenie

Psychologické vyšetrenie pozostáva z psychodiagnostických metód zameraných na zistenie úrovne inteligenčných predpokladov na štúdium. Uchádzač musí v rámci psychologického vyšetrenia získať aspoň minimálny stanovený počet bodov, aby bol úspešný.

Realizáciu psychologického vyšetrenia zabezpečujú služobní psychológovia Centra vzdelávania a psychológie SPOU Ministerstva vnútra SR.

 

Previerky fyzickej zdatnosti

Previerky fyzickej zdatnosti pozostávajú z previerky pohybových schopností a plaveckej spôsobilosti.

Uchádzačky - ženy: beh na 50 metrov, ľah – sed za 2 minúty, zhyb vo výdrži, beh na 12 minút, plávanie na 100 metrov.

Uchádzači - muži: beh na 100 metrov, skok ďaleký z miesta, ľah – sed za 2 minúty, zhyby opakovane, beh na 12 minút, plávanie na 100 metrov.

Ak v ktorejkoľvek z uvedených disciplín nedosiahne uchádzač minimálny stanovený počet bodov, nebude úspešný v previerkach fyzickej zdatnosti ako celku. Realizácia previerok fyzickej zdatnosti je zabezpečená v spolupráci s Odborom výcviku Prezídia Policajného zboru.

 

Bodové hodnotenie previerok

fyzickej zdatnosti a psychologického vyšetrenia

 

ŽENY

MUŽI

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.