II. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA EXTERNÉ BC ŠTÚDIUM BSVS 2020/21

18.09.2020

Zaujímate sa o štúdium v oblasti verejnej správy?

Nestihli ste si podať prihlášku?

 

Otvárame pre vás II. kolo prijímacieho konania na externé bakalárske štúdium v študijnom programe bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe. Základnou  podmienkou  prijatia  na  bakalárske  štúdium  je získanie  úplného  stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania*.

 

Elektronickú prihlášku na štúdium môžu uchádzači podať do 23. 8. 2020  prostredníctvom

https://www.akademiapz.sk/sluzby/mais/uchadzac .

 

Uchádzač zároveň POVINNE odosiela na adresu školy aj prihlášku v papierovej forme spolu s prílohami:

  • Stručný životopis.
  • Maturitné vysvedčenie.
  • Lekárske potvrdenie o spôsobilosti na štúdium.
  • Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 39 €.

*Ďalším rozhodujúcim kritériom pre prijatie uchádzačov do naplnenia smerného čísla bude poradie podania elektronickej prihlášky a zaslanie prihlášky v papierovej forme do 24. 8. 2020.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.