Informácia o 5. virtuálnej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom SECURITY – THE KEY REQUIREMENT OF THE PRESENT s podtitulom SELECTED ISSUES OF SECURITY SCIENCE

16.11.2017

 

 

 

Katedra informatiky a manažmentu Akadémie PZ v Bratislave v spolupráci s partnerským pracoviskom z Policajnej akadémie ČR v Prahe – katedrou managementu a informatiky zorganizovala dňa 11. 12. 2015 v poradí už 5. virtuálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom SECURITY – THE KEY REQUIREMENT OF THE PRESENT s podtitulom SELECTED ISSUES OF SECURITY SCIENCE. Aj toto podujatie bolo dôkazom vzájomnej veľmi dobrej spolupráce oboch vysokých škôl, resp. oboch katedier, a zároveň prispelo k rozvoju bezpečnostnej vedy.

Konferencia sa konala pod záštitou rektorky APZ v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. a rektora PA ČR v Prahe doc. JUDr. Mgr. Josefa Salača, Ph.D., ktorí na nej predniesli úvodné vystúpenia. Konferencie sa zúčastnili aj ďalší vrcholoví predstavitelia oboch inštitúcií. Za slovenskú stranu to bol plk. Ing. Stanislav Šišulák, PhD. (prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou), za českú stranu prišli účastníkov konferencie pozdraviť Mgr. František Hřebík, Ph.D. (prorektor pre zahraničné styky a vonkajšie vzťahy) a JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D. (prodekan pre štúdium a rozvoj). Funkcie moderátorov sa úspešne zhostili doc. RNDr. Josef Požár, CSc. – dekan Fakulty bezpečnostného managementu PA ČR v Prahe a plk. doc. Ing. Ľubica Baričičová, PhD. – vedúca Katedry informatiky a manažmentu APZ v Bratislave.

 

Vstup do fotogalérie virtuálnej konferencie KIM APZ a KMI PA ČR

S hlavnými referátmi vystúpili doc. Ing. Jan Váňa, CSc., mimoriadny profesor (KIM APZ) a Ing. Milan Kný, CSc. (KMI PA ČR). Po nich nasledovala živá diskusia, ktorá pokračovala aj po skončení oficiálneho programu rokovania.

Tento ročník virtuálnej konferencie bol zvlášť významný nielen po stránke obsahovej ale aj po stránke realizačnej - inovátorskej. Rokovanie sa totiž po prvýkrát uskutočnilo v novej telekonferenčnej miestnosti akadémie umožňujúcej technické spojenie jednotlivých účastníkov v požadovanej rýchlosti a kvalite prenosu.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.