Informácia o konaní vedeckého seminára

10.11.2014

 

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave a Friedrich Ebert  Stiftung zastúpenie v SR zorganizovali dňa 29. októbra 2014 vedecký seminár, ktorý sa uskutočnil v Bratislave, na ul. Pilárikova č. 5 v priestoroch hotela Falkensteiner. Vedecký seminár sa konal pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie KURILOVSKEJ, PhD. a bol realizovaný v rámci vedecko-výskumnej úlohy „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ evidovanej na Akadémii PZ v Bratislave pod č. VÝSK. č. 164. Vedeckého seminára sa okrem riešiteľov uvedenej vedecko-výskumnej úlohy zúčastnili predstavitelia vedenia Akadémie PZ v Bratislave ako aj experti z teórie a praxe, najmä predstavitelia Finančnej správy SR (Generálny riaditeľ daňovej a colnej sekcie a experti z Odboru boja proti podvodom a Kriminálneho úradu finančnej správy SR). Z vedeckého seminára bude publikovaná vedecká štúdia, ktorej obsahom budú výsledky empirického výskumu ako aj návrhy odporúčaní na zefektívnenie odhaľovania daňových únikov a daňovej trestnej činnosti.

 

Na stiahnutie:

Fotogaléria

Pozvánka a program

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.