Informácia o pedagogickej mobilite Mgr. Kristýny Mlezivovej a JUDr. Zdeňka Fialu, PhD. z katedry verejnej správy Policajnej akadémie Českej republiky, v rámci programu ERASMUS+, na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

22.06.2017

 

 

 

 

V dňoch 13.02.-17.02.2017 absolvovali na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave, v rámci výmenného programu Erasmus+, pedagogickú mobilitu Mgr. Kristýna Mlezivová a  JUDr. Zdeněk Fiala, PhD. z katedry verejnej správy Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe. Hosťujúcou katedrou bola, pod vedením pplk. doc. JUDr. Miroslav Felcan , PhD., LL.M., katedra správneho práva.

 

 

Obsah prednášok bol zameraný na  vymedzenie systému a noriem správneho práva, subjekty verejnej správy, metódy a formy činnosti verejnej správy a na vybrané aspekty správneho práva procesného, s osobitným dôrazom na správne trestanie.

Priestor pre výučbu poskytli českým kolegom mjr. JUDr. Petra Andorová, PhD., mjr. JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD. a mjr. JUDr. Ladislav Dudor, PhD. Poslucháčmi boli denní a externí študenti 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia, v odbore ochrana osôb a majetku a denní študenti 1. ročníka bakalárskeho  stupňa štúdia, v odbore verejná správa.

kpt. Mgr. Bc. Lucia Noskovičová

Erasmus+ koordinátorka

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.