Informácia o účasti na medzinárodnej konferencii „EuroCrim2017“

03.10.2017

 

V dňoch 13.-16. septembra 2017 sa odborná asistentka Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaela Jurisová aktívne zúčastnila medzinárodnej kriminologickej konferencie EuroCrim2017 (17th Annual Conference of the European Society of Criminology). Každoročne preberá záštitu nad organizáciou tejto konferencie Európska kriminologická spoločnosť a v roku 2017 pre jej konanie zvolila hlavné mesto Walesu – Cardiff. Michaela Jurisová aktívne vystúpila s príspevkom Trends in Victimology in the Slovak Republic v rámci sekcie Trends in offending and victimisation dňa 15. septembra 2017 a tiež sa zároveň stala členkou Európskej kriminologickej spoločnosti. Kvalitu konferencie podčiarkol počet jej účastníkov – približne tisíc, zväčša európskych ale aj mimoeurópskych, a taktiež vysoký počet súčasne prebiehajúcich panelov, ktorých diapazónom bolo množstvo heterogénnych kriminologických tém. Napriek pertraktovanosti kriminologických tém je pravidelné každoročné organizovanie konferencie týchto rozmerov nesmiernym odborno-vedeckým prínosom. Meritom diskusií bolo nastolenie možného riešenia rôznorodých kriminologických problémov a taktiež futurologické úvahy smerovania kriminológie. Účasť zástupcov Slovenskej republiky je možné hodnotiť veľmi pozitívne. Nadobudnuté medzinárodné skúsenosti či kontakty budú využité pri budúcej vedecko-výskumnej činnosti. Vedomosti a poznatky, ktoré boli účasťou na tejto konferencii nadobudnuté budú nepochybne implementované do vybraných tém vyučovaných predmetov. Účasť na danej konferencii je možné hodnotiť ako výzvu v zmysle prípravy na budúce ročníky.

 

kpt.  JUDr. Michaela Jurisová, PhD.
Katedra kriminológie
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.