Informácia o účasti na medzinárodnej vedeckej konferencii

20.11.2014

Vedeckopedagogickí pracovníci Akadémie PZ v Bratislave sa v dňoch 13. a 14. novembra 2014 zúčastnili 8. medzinárodnej vedeckej konferencii „Bezpečné Slovensko a Európska únia“, ktorú organizovala Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Na vedeckej konferencii v rámci plenárneho rokovania vystúpili prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc., s príspevkom „Teoretické a metodologické východiská skúmania a objasňovania transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe“ a prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., s príspevkom „Daňové úniky a daňová kriminalita v SR – návrhy na zefektívnenie ich odhaľovania“. V sekciách vystúpili doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek CSc., s príspevkom „Počítačom podporovaný model prípravy a priebehu cvičenia študentov Akadémie PZ v Bratislave v simulačnom centre Akadémie OS v Liptovskom Mikuláši“ a kpt. Ing. Milan Marcinek, PhD., s príspevkom „Efektívne využitie dobrovoľných hasičských zborov obcí v celoplošnom rozmiestnení na území SR a ich kategorizácia“.

            Vystúpenia vedeckopedagogických pracovníkov boli zamerané na prezentovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti Akadémie PZ v Bratislave.

 

Na stiahnutie:

1. Fotogaléria

          

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.