Informácia o výučbovej mobilite pána prodekana pre štúdium a rozvoj pplk. JUDr. Josefa Hrudku, PhD. z Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v rámci programu Erasmus +

07.12.2016

 

 

 

 

V rámci programu Erasmus + prijala Akadémia Policajného zboru v Bratislave v dňoch 12.09.-16.09.2016 ako učiteľskú mobilitu pána prodekana pre štúdium a rozvoj pplk. JUDr. Josefa Hrudku, PhD. Hosťujúcou katedrou na Akadémii Policajného zboru bola katedra policajných vied, pod záštitou vedúceho katedry pána plk. JUDr. Roberta Odlera, PhD. Pán prodekan v rámci svojej pedagogickej činnosti odprednášal  problematiku zameranú na komparáciu organizácie a činnosti Polície Českej republiky a Policajného zboru  Slovenskej republiky a nových progresívnych prvkov kontroly Polície Českej republiky, tzv. skúšok spoľahlivosti.   V rámci svojho pobytu sa pán prodekan zúčastnil aj slávnostného otvorenia akademického roka 2016/17  a imatrikulácie študentov, rovnako bol prijatý aj pani rektorkou Akadémie PZ v Bratislave doc. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD.,  pričom zo spoločného stretnutia vyplynula potreba ďalej pokračovať v intenzívnej spolupráci v publikačnej, pedagogickej, vedeckej a v ostatných oblastiach  tvorivej činnosti oboch škôl.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.