Informácia o zamestnaneckej mobilite na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v rámci programu Erasmus +

09.06.2017

 

 

V dňoch 05.09.-09.09.2016 na pôde Akadémie Policajného zboru v Bratislave absolvovali svoju zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus + pracovníci oddelenia medzinárodnej spolupráce Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe, pani Ing. Pavla Klížová a pán Bc. Pavel Šumichrast.  Zamestnanecká mobilita bola zameraná predovšetkým na výmenu skúseností v oblasti vedenia agendy zahraničných vzťahov,  v  medzinárodných projektoch ako Erasmus+, MEPA či Cepol.

Prvotné prijatie pražských kolegov prebehlo na Zahraničnom oddelení Akadémie Policajného zboru v Bratislave, kde ich uvítal  v zastúpení ,z dôvodu neprítomnosti vedúcej Zahraničného oddelenia mjr. Mgr. Ingrid Weissovej, kpt. Mgr. Stanislav Straka, ktorý predstavil aktivity a činnosti Zahraničného oddelenia Akadémie PZ.

Ing. Pavla Klížová a Bc. Pavel Šumichrast boli rovnako srdečne prijatí pánom prorektorom doc. JUDr. Mojmírom Mamojkom, PhD., pričom sa zhodnotila vzájomná spolupráca medzi našimi inštitúciami, ktorá je veľmi intenzívna a produktívna.

 

V rámci svojej týždennej mobility absolvovali hostia z Prahy prehliadku priestorov školy, športového areálu, učební a rovnako navštívili strelecký polygón, kde im  bola v spolupráci s oddelením služobnej činnosti a mjr. JUDr. Vladimírom Rampachom, PhD., vysvetlená problematika z oblasti služobných činností, ako sú vstup do obydlia, použitie služobnej zbrane a pod.  

Kolegovia z Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe v závere týždňa neodmysliteľne absolvovali prehliadku hlavného mesta, čím ukončili svoj pobyt na Slovensku.

Zahraničnú návštevu počas celého pobytu sprevádzala Erasmus + koordinátorka npor. Mgr. Bc. Lucia Noskovičová z oddelenia vedy a vedeckých projektov.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.