Informácia o zamestnaneckých mobilitách v rámci programu Erasmus+ na A PZ

01.10.2015

 

 

V dňoch 21.09.-25.09.2015  sa uskutočnili pod vedením vedúceho katedry spoločenských vied pána doc. Dr. Karola Murdzu, PhD. 3 učiteľské mobility z partnerskej inštitúcie Policejní akedemie České republiky v Praze. Pán doc. Dr. Štefan Danics, PhD. spolu so svojimi kolegami pani Mgr. Bc. Hanou Trojanovou a pánom Mgr. Štepánom Strnadom, PhD. odprenášali našim študentom témy z oblasti politológie a psychológie.

V rovnakom termíne bol hosťom Akadémie Policajného zboru v Bratislave pedagóg z National University of Public Sciences v Budapešti pán Ákos Molnár, ktorý odprenášal svoju problematiku z oblasti hraničnej a cudzineckej polície nielen pre študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ale aj pre študentov a absolventov z Národnej Akadémie Bohdana Chmelnického z Ukrajiny, ktorí boli v tomto období na krátkodobej stáži na Slovensku. Pán Molnár hosťoval na vyučovaní, kde mu priestor poskytla   katedra správneho práva (plk. prof. Dr. Jozef Balga, PhD.)  a katedra policajných vied (plk. JUDr. Robert Odler, PhD.). 

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu prijala v tom istom termíne pána mjr. Ing. Jana Kyseláka, PhD. z Univerzity obrany v Brne, ktorý participoval na vyučovacích hodinách vedúceho katedry prof. PhDr. Jána Buzalku, CSc. a  pána doc. Dr. Mgr. Vladimíra Blažeka, CSc. Pán mjr. Ing. Kyselák, PhD. zároveň osobitne predstavil Univerzitu obrany v Brne ako aj  činnosť katedry krizového řízení na spoločnom workshope členov katedry, kde spoločne diskutovali o ďalšej možnej spolupráci.

V spolupráci s katedrou jazykov sa dňa 22.09.2015 uskutočnila prezentácia partnerskej školy The Police  Academy of the Netherlands v Apeldoorne, kde koordinátorka programu Erasmus+ Annelies Heutink- Smiths predstavila študentom 2. ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave možnosti štúdia na ich škole. Za poskytnutý priestor v rámci vyučovania ďakujeme pani kpt. Mgr. Márii Ferenčíkovej a  mjr. Mgr. Patrikovi Ambrusovi, PhD.

Pre viac informácií o výmennom študijnom programe v zahraničí môže študenti kontaktovať Erasmus+ koordinátorku npor. Mgr. Bc. Luciu Noskovičovú- oddelenie vedy a vedeckých projektov.

 

Fotogaléria zamestnanecké mobility

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.