Informácia z kurzu operátora bezpilotných prostriedkov

29.01.2018

 

Katedra policajných vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave v spolupráci s Katedrou leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline zrealizoval prvú časť kurzu pre osoby, ktoré ovládajú lietadlo spôsobilé lietať bez pilota. Výklad teoretických základov z oblasti „všeobecné vedomosti o lietadle“, „prevádzkové postupy“ a „plánovanie a vykonanie letu“ zabezpečoval Ing. Filip Škultéty, PhD., k predmetom  „prístroje“, spojenie“ a „teória bezpilotných prostriedkov“ prednášal doc. Ing. Branislav Kandera, PhD., „meteorológiu“ mohli študenti absolvovať s Ing. Miriam Jarošovou, PhD., „základy letu“ s doc. Ing. Martinom Bugajom, PhD. a do „leteckého práva“ spravila úvod doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.

Kurzu sa zúčastnili denní aj externí študenti Akadémie Policajného zboru v Bratislave z bakalárskeho, magisterského aj doktorandského stupňa vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok na Dopravnom úrade sa študenti môžu zúčastniť praktického výcviku s organizátormi kurzu, následne požiadať Dopravný úrad o vykonanie praktických skúšok. Po zvládnutí tejto časti sa uchádzačovi vydá povolenie na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota.

Touto cestou sa chceme poďakovať lektorom za ich čas, ochotu a odborný prístup, zároveň študentom za ich trpezlivosť a záujem o danú problematiku aj napriek jej rozsiahlosti!

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.