Informácia z medzinárodnej vedeckej konferencie - Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy

16.11.2017

 

 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Katedra kriminálnej polície

 

 

INFORMÁCIA Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

 

 

Dňa 22. 11. 2016 sa v priestoroch „Vedeckej rady“ Akadémie PZ v Bratislave konala pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. medzinárodná vedecká konferencia „Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy“.

Primeraná odpoveď na sociálne, politické a ekonomické problémy, ktoré predstavuje organizovaný zločin, vyžaduje dokonalé pochopenie jeho koreňov, povahy a pravdepodobnosti úspechu zvláštnych typov protiopatrení. Bez pochopenia vzťahov medzi týmito jednotlivými faktormi nie je možné situáciu efektívne riešiť. Z uvedeného dôvodu je potrebné analyzovať činnosť kriminálnych skupín, definovať, resp. posúdiť hrozby, ktoré so sebou prináša realizácia ich aktivít a na základe toho navrhnúť a prijať opatrenia, ktorými sa zmenší ich operačný priestor (prerušia sa ich aktivity a pod.).

Pracovníci katedry kriminálnej polície v spolupráci s príslušníkmi Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru tieto skutočnosti akceptovali pri realizácii medzinárodnej konferencie. Celkovo na konferencii aktívne vystúpilo 16 účastníkov, ktorí vo svojich príspevkoch

  • analyzovali súčasné a predpokladané trendy súvisiace s aktivitami kriminálnych skupín operujúcich v stredoeurópskom regióne,
  • identifikovali konkrétne problémy, ktoré sú registrované v procesoch odhaľovania, objasňovania a vyšetrovania trestných činov páchaných členmi kriminálnych skupín.

Fotogaléria - Organizovaný zločin v stredoeurópskom regióne – trendy a výzvy

V závere konferencie účastníci konštatovali, že očakávané ciele konferencie boli splnené. Prezentované poznanie, ktoré bude spracované a publikované v zborníku je prínosom pre policajnú prax i teóriu. Zároveň účastníci v komuniké odporučili organizačnému výboru aby boli vytvorené predpoklady pre cyklickú realizáciu konferencie takéhoto zamerania.

                                                                 

                                                           prof. Ing. Miroslav Lisoň, PhD.

vedúci katedry kriminálnej polície

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.