Informácia zo zahraničnej služobnej cesty Ľvov - Ukrajina

06.06.2014

 

V dňoch 23. – 25. októbra 2013 sa pracovníci Katedry kriminálnej polície, Akadémie PZ v Bratislave v zložení: prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., mjr. JUDr. Jaroslav Rapčan a npor. JUDr. Michal Marko zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii  „Stratégia bezpečnostnej politiky v 21. Storočí“, ktorá sa konala v ukrajinskom Ľvove. Konferenciu organizovala Univerzita biznisu a práva Ľvov a Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n. o. (EEDA).

Na medzinárodnej konferencii ako prvý z účastníkov Akadémie PZ v Bratislave vystúpil prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD. s príspevkom „ Medzinárodné opatrenia a národné opatrenia Slovenskej republiky v boji proti daňovým únikom“. Príspevok bol prezentovaný v rámci plnenia úloh vedecko-výskumnej úlohy VYSK. Č. 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“.

Na uvedenom vedeckom podujatí vystúpil npor. JUDr. Michal Marko s príspevkom na tému „Drogová kriminalita, jej vývoj a stav v Slovenskej republike“. Príspevok bol realizovaný v rámci vedeckej činnosti k dizertačnej práci „Možnosti poznávania aktivít kriminálnych skupín na úseku drogovej kriminality“.  V predmetnom príspevku sa autor venoval teoretickým prístupom k vymedzeniu drogovej kriminality ako aj súčasnému stavu a trendom na drogovej scéne v Slovenskej republike.

Príspevok „Organizácia a riadenie procesov kriminálno-policajného poznania“ ako čiastkový výstup v rámci realizácie výskumu „Možnosti rozvoja OČP“ ( LISOŇ, M., KORGO, D. a kol. Možnosti rozvoja OČP, Záverečná správa z výskumu, Bratislava, Akadémia PZ v Bratislave, 2013, 125 s. VÝSK. 183.) prezentoval svojím vystúpením mjr. JUDr. Jaroslav Rapčan. Obsah príspevku bol účelovo zameraný na vysvetlenie pojmu procesy kriminálno-policajného poznania a určenie ich miesta v systéme policajného konania, charakteristiku špeciálnych policajných činností (spravodajskej činnosti, operatívno-pátracej činnosti a vyšetrovania) a organizácii a riadeniu procesov kriminálno-policajného konania. Z prezentovaných čiastkových výsledkov, ktoré riešitelia výskumnej úlohy dosiahli, vyplýva, že nielen v praxi, ale aj v teórii existuje celý rad identifikovaných rezerv, ktorých využitím je možné zvýšiť účinnosť a efektivitu pri zabezpečovaní úloh v účelovo realizovaných procesov kriminálno-policajného poznania.

Vystúpenia pracovníkov katedry Kriminálnej polície mali pozitívny ohlas a k niektorým otázkam sa rozvinula konštruktívna diskusia.

V rámci konania konferencie bol prof. Ing. Jozefovi Stierankovi, PhD. odovzdaný diplom za rozvoj medzinárodnej spolupráce. Diplom odovzdala rektorka Univerzity biznisu a práva prof. Larisa Yankovská.

Účasť pracovníkov katedry Kriminálnej polície na konferencii splnilo cieľ a to prezentovať v zahraničí výsledky vedecko-výskumnej práce Akadémie PZ v Bratislave a to v konkrétnych vedeckovýskumných úlohách VYSK. č. 164 a VYSK. č. 183.

 

Na stiahnutie:

  1. Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu
  2. Fotogaléria

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.