Podmienky prijímacieho konania 2021/2022

26.04.2021

 

Všeobecné informácie

 

Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

v akademickom roku 2021/2022

 

   Akadémia Policajného zboru v Bratislave poskytuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch:

  • bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku  
  • bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

V prípade uchádzania sa o štúdium v obidvoch bakalárskych študijných programoch, podáva si uchádzač na štúdium každého z týchto študijných programov samostatnú prihlášku (aj v elektronickej forme). Odporúčame papierovú prihlášku na VŠ pre akademický rok 2021/2022 vytlačenú vo formáte A3, preloženú na dvojhárok (resp. zakúpenú v tomto formáte).

Počet prijatých uchádzačov a špecifické požiadavky prijatia na štúdium schvaľuje Ministerstvo vnútra SR v súlade s potrebami Policajného zboru (ďalej „PZ“) a ďalších bezpečnostných služieb. Zaradenie uchádzača na štúdium odporúča nadriadený s personálnou pôsobnosťou na základe potrieb PZ a ďalších bezpečnostných služieb. Na štúdium sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky, ktorý splnil podmienky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EÚ platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

 

 

 

Informácie pre uchádzačov o štúdium v akad. roku 2021-2022

        

Prílohy na stiahnutie:

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.