Informácie pre autora príspevku

21.01.2016

Ak by ste mali záujem prispieť zaujímavým príspevkom do nášho časopisu, dodržiavajte prosím nasledovné zásady, ktoré boli schválené redakčnou radou:

  • štúdie v rozsahu do 20 strán, dva recenzné posudky,
  • vedecké a odborné práce v rozsahu do 10 strán, jeden recenzný posudok,
  • informácie do 3-4 strán,
  • recenzie,
  • informácie o nových publikáciách,
  • novinky z edičnej činnosti Akadémie PZ,
  • ohlasy,
  • glosy a komentáre na aktuálne témy v rozsahu 1 – 2 strán.

Informácie o požiadavkách na spracovanie článkov nájdete tu.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.