ISIC prolongácia pre akademický rok 2015-2016

02.09.2015

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

 

Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30.9.2015.

Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu, vizuálne aj elektronicky. Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30.9.2016.

Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2015/2016 realizované počas zápisov i následne do konca  septembra 2015

 

Od 01.10.2015 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

 

Predĺženie platnosti preukazu bude možné až po uhradení poplatku:

  • nový preukaz (študenti 1. ročníka Bc štúdia) 25 € na účet akadémie.
  • Prolongácia (študenti 2. a 3. Ročníka Bc štúdia 1. A 2. Ročníka Mgr. štúdia ) 14€ na účet akadémie

 

Využite naplno svoj študentský preukaz ISIC a predĺžte si jeho platnosť známkou ISIC 09/2016

Bez tejto známky po 1.10.2015 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!

Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Po prihlásení na stránke www.isic.sk získate viac ako 53 špeciálnych kupónov na extra zľavy.

 

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2016

 

  1. zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku
  2. uhraďte do 30.8. poplatok za ISIC a dopravu  na číslo účtu 7000409772/8180, vs 99999, šs číslo študenta v MAIS-e. Doklad o prevode  financií si vytlačte a prineste so sebou
  3. absolvujte zápis
  4. po zápise si môžete prísť predĺžiť platnosť preukaz na pracovisko ISIC blok U, č. dverí 122
  5. na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2016
  6. preukaz si aktivujete na univerzitnom termináli

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.