Medzinárodná spolupráca formou debatnej súťaže medzi študentmi Akadémie Policajného zboru v Bratislave a študentmi Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí (Slovensko - Ukrajina)

17.12.2021

 

Dňa 26.10.2021 sa dištančnou formou konala debatná súťaž medzi študentmi Akadémie Policajného zboru v Bratislave a študentmi Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí. Téma debatného klubu bola Televízia je hlavnou príčinou násilia v dnešnej spoločnosti. Debatnej súťaže sa zúčastnili štyria študenti (jeden bol náhradník) Akadémie Policajného zboru v Bratislave a traja študenti Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí. Moderátorka debatnej súťaže a dvaja rozhodcovia boli z radov vedenia Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí: Olena Ustymenko (Vedúca katedry medzinárodnej spolupráce), Olena Stativka (Vedúca katedry zahraničných jazykov). Ďalší dvaja rozhodcovia boli z katedry európskeho integrovaného riadenia hraníc, a to Ivan Košč a Tomáš Škrinár. Skupinám študentov bolo pridelené stanovisko, ktoré majú obhajovať, študenti z Akadémie Policajného zboru v Bratislave mali obhajovať stanovisko svedčiace pre tvrdenie , že televízia je hlavnou príčinou násilia v dnešnej spoločnosti, študenti Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí obhajovali stanovisko proti uvedenému tvrdeniu. Debatná súťaž sa skladala z troch kôl, prvé kolo predstavovala úvodná reč a prednes vlastného názoru na problematiku, druhé kolo obsahovalo uvedenie podkladov, dôkazov a dôvodov potvrdzujúcich vyjadrené stanovisko, tretie kolo pozostávalo zo vzájomného kladenia otázok študentmi a živej debaty. Následne kládli otázky rozhodcovia. Študenti Akadémia Policajného zboru v Bratislave sa debatného klubu zúčastnili prvýkrát, avšak nebolo to vôbec vidieť na ich prejave. Boli aktívni a veľmi dobre sa vžili do role debatérov. Konečný výsledok debatnej súťaže bol nerozhodný, čo je potrebné vyzdvihnúť za úspech vzhľadom na skutočnosť, že naši študenti sa uvedenej aktivity zúčastnili vôbec po prvýkrát a latka kvality bola nastavená študentmi Ukrajiny veľmi vysoko. Na tomto mieste by sme radi poďakovali obom tímom ako tímu Ukrajiny, tak aj tímu Slovenska za vzorné zastupovanie Charkovskej národnej univerzity vnútorných záležitostí, resp. Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Zároveň ďakujem našim partnerom z Ukrajiny za vynikajúcu prípravu tohto podujatia a veríme, že aj v budúcnosti sa naši zástupcovia zúčastnia podobných aktivít na medzinárodnej úrovni.

Ing. Ivan Košč, PhD. a JUDr. Tomáš Škrinár, PhD.

KEIRH APZ                                      dňa 09.11.2021

Certificate template

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.