Medzinárodná vedecká konferencia „Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“

10.09.2021

Vážené dámy, vážení páni,  

 

ctená akademická a odborná verejnosť!  

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave si Vás a Vašich kolegov dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom: „Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“, ktorá bude organizovaná v rámci projektu „APVV-19-0102 - Efektívnosť prípravného konania - skúmanie, hodnotenie, kritériá a vplyv legislatívnych zmien“. 

 

Konferencia sa bude konať pod záštitou rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. a vedúceho katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., v dňoch 4. - 5. novembra 2021 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.  

 

V prílohe e-mailu si Vám dovoľujeme zaslať pozvánku, prihlášku a vzor úpravy príspevku na medzinárodnú vedeckú konferenciu. Konferencia bude prebiehať počas dvoch rokovacích dní.  

 

Účasť na konferencii je bezplatná. V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii Vás prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky prostredníctvom Microsoft Forms https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kXGtNGqDP0aV-CHw5ORPoz5QyBNtcjZNsTsaOs-uePZUOEE1VVZJMFk2TDRGTVdZRFNMVTdOUk9QUC4u. V prípade, že Vám prihlásenie prostredníctvom Microsoft Forms nebude fungovať vyplňte a pošlite, prosím Vás, prihlášku, ktorú nájdete v prílohe tohto e-mailu. Prihlášku je potrebné odoslať do 18. októbra 2021 na e-mailovú adresu: patricia.krasna@akademiapz.sk.  

 

Príspevok je potrebné odovzdať do 10. novembra 2021 na e-mailovú adresu: patricia.krasna@akademiapz.sk.  

Formálnu úpravu príspevku je potrebné dodržať podľa priloženého vzoru príspevku.  

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník v elektronickej a tlačenej forme.     

 

Bližšie informácie nájdete v prílohách tohto e-mailu. Program konferencie bude dodatočne upresnený.  

 

V prípade zhoršenia pandemickej situácie Vás budeme informovať o ďalšom postupe. 

 

Prosíme Vás o distribúciu pozvánky aj Vašim kolegom, ktorých môže konferencia zaujať.   

  

Tešíme sa na Vašu účasť!  

 

S úctou 

  

Organizačný výbor konferencie  

 

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

vzor úpravy textu príspevku na účely zverejnenia v zborníku

Prihláška na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.