Zasadnutie vedúcich kurzov MEPA pre kriminálnu políciu

24.09.2018

V dňoch 4. - 6. 9. 2018 sa uskutočnilo na pôde Akadémie PZ v Bratislave zasadnutie vedúcich kurzov Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA) pre kriminálnu políciu za účelom prípravy programu 27. Hlavného kurzu  MEPA 2019, ktorý umožňuje príslušníkom policajných zborov z členských krajín MEPA (SK, CZ, HU, AT, SI, CH a DE) spoznávať priamo na mieste prácu jednotlivých polícii.

Zasadnutie otvorila pani rektorka Akadémie PZ Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., pán prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu kpt. doc. JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD. a pani riaditeľka zahraničného odboru mjr. Mgr. Ingrid Weissová.

Vedúci kurzov MEPA pre kriminálnu políciu, členovia centrálneho koordinačného výboru MEPA a národní koordinátori zo 7 krajín MEPA pripravili kurz tak, aby obsahoval informácie o aktuálnej bezpečnostnej situácii, skúsenosti s odhaľovaním aktivít kriminálnych skupín, objasňovanie násilnej kriminality, či kriminality páchanej etnickými skupinami a ďalšie.

Účastníci kurzu budú v jeho priebehu riešiť vo forme workshopov prípadovú štúdiu. Témou tejto samostatnej práce účastníkov bude vyšetrovanie konkrétneho prípadu obchodovania s ľuďmi medzinárodnou organizovanou skupinou. Prvýkrát v histórií MEPA zaznela požiadavka, aby moderátormi tejto spoločnej práce boli odborníci z krajín, v ktorých nie je nemčina materinským jazykom. Za SR predbežne súhlasila so svojou účasťou odborníčka na obchodovanie s ľuďmi plk. Mgr. Martina Matuškovičová.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.