Medzinárodná vedecká konferencia – Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej ľudskoprávna dimenzia

20.08.2015

 

 

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

 

„AKTUÁLNE PROBLÉMY MIGRÁCIE V EURÓPE A JEJ ĽUDSKOPRÁVNA DIMENZIA“

 

pod záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka, ktorú organizuje Katedra policajných vied a Katedra verejnoprávnych vied Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Stredoeurópska policajná akadémia – MEPA a Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta.

 

Konferencia sa uskutoční dňa 27. 10. 2015 v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočňuje za účelom zosumarizovania praktických aj teoretických poznatkov z oblasti migrácie, bezpečnosti európskych krajín pri jej enormnom náraste, ochrany štátnych hraníc, boja s nelegálnym prevádzačstvom, ale aj dodržiavania základných ľudských práv a slobôd migrantov.

Pozornosť bude venovaná prezentovaniu dosiahnutých výsledkov v súvislosti s riešením vedecko-výskumnej úlohy VVÚ č. 204/2014 APZ – Ochrana ľudských práv v činnosti polície, ako aj ďalších poznatkov, participácii ďalších subjektov, Univerzity Karlovy Právnické fakulty - riešiteľov projektu NAKI - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj, či odborníkov aj z policajnej praxe.

 

Na stiahnutie / Downloads

Pozvánka na konferenciu - SVK

Conference Invite Letter - ENG

Prihláška na konferenciu - SVK

Registration Form - ENG

Vzor príspevku - SVK

An Example Conference Paper - ENG

                

 

Zameranie konferencie

 

 • Príčiny a dôsledky zvýšenej migrácie v Európe
 • Migračná a azylová politika Európskej únie – azylové výzvy
 • Hraničný dozor Európskej únie
 • Hraničný manažment v oblasti boja proti nelegálnej migrácii
 • Námorné operácie Európskej únie proti nelegálnej migrácii
 • EUNAVFOR MED
 • Bezpečnosť Európskej únie verzus ľudské práva migrantov
 • Základné ľudské práva a migrácia
 • Migrácia a vznik nových národnostných menšín
 • Pripravenosť Slovenska na prijatie zvýšeného počtu žiadateľov o azyl
 • Informovanosť a postoje verejnosti k problematike migrácie

 

Prihlášku zašlite elektronicky na e-mailovú adresu konferencia2015@akademiapz.sk najneskôr do 21.09.2015.

Príspevok zašlite elektronicky na e-mailovú adresu konferencia2015@akademiapz.sk najneskôr do dátumu konania konferencie.

Z dodaných príspevkov bude zostavená recenzovaná publikácia s ISBN (ISSN). Vybrané príspevky budú zaradené do vedeckej monografie.

 

Vedecký výbor konferencie

 

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

JUDr. Robert Odler, PhD.

doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., LL.M., MBA

JUDr. Ľudovít Bíro

Ing. Bernard Priecel

JUDr. PhDr. René Petráš, PhD.

JUDr. Jozef Olekszy, PhD.

Andreas Wolf

 

Organizačný výbor konferencie

 

Ing. Vincent Holubiczky

JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.

JUDr. Miriam Odlerová

Mgr.  Marián Piváček

JUDr. Mária Šandalová

JUDr. Alexandra Zvalová

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.