Medzinárodná vedecká konferencia KVSKM - 2015

19.10.2015

 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu

 

si Vás dovoľuje pozvať

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

s názvom:

 

„KRÍZOVÉ SCENÁRE V SYSTÉME PRÍPRAVY KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BEZPEČNOSTNÉHO ZAMERANIA“

 

„CRISIS SCENARIOS IN THE SYSTEM OF CRISIS MANAGERS’ TRAINING AT UNIVERSITIES OF SECURITY FIELD“

 

Termín konania: 02. - 03. 12. 2015

Miesto konania: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava

príspevky budú zaradené do vedeckej monografie.

Odborný gestor: Ing. Marian Saloň, PhD., štátny tajomník MV SR

 

Na stiahnutie / Downloads:

Pozvánka na konferenciu - SVK

Conference Invite Letter - ENG

Prihláška na konferenciu - SVK

 

Vedecký výbor konferencie

 1. Ing. Marian Saloň, PhD., štátny tajomník MV SR
 2. prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. Dr. h. c. mult.
 3. JUDr. Lenka Hmírová, SKR MV SR
 4. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., A PZ v Bratislave
 5. doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., A PZ v Bratislave
 6. prof. Ing. Karol Balog, PhD., STU Bratislava
 7. prof. Ing. Ladislav Šimák, CSc. FŠI ŽU Žilina
 8. prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., VŠBM Košice
 9. prof. nadzw. dr. hab. Leszek F. Korzeniovski, AWF Kraków
 10. prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc., APZ
 11. doc. Ing. Josef Kellner, CSc., UO Brno
 12. doc. PhDr. Marian Brzybohatý , PhD. PA ČR v Praha
 13. doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD., Pomorska akadémia v Slupsku
 14. Dr. Antonio Olak, PhD., Wyższa Szkola Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 15. prof. Ing. Vojtech Jurčák, PhD. AOS  L. Mikuláš
 16. prof. Ing. P. Nečas, PhD., VŠBM v Košiciach
 17. prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc., FBI ŽU v Žiline
 18. doc. Dr. Vladimír Blažek, CSc., A PZ v Bratislave
 19. prof. Dr. Jozef Balga, PhD., APZ
 20. doc. PhDr. Andrzej Urbanek, PhD., Pomorska akadémia v Slupsku
 21. pplk. Ing. Vladimír Andrássy, AOS v L. Mikuláš
 22. prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
 23. doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
 24. Mgr. et Bc. Josef Kříha, VŠERŠ, České Budějovice
 25. dr hab. Waldemar Zubrzycki - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 26. dr Tomasz Pączek - Akademia Pomorska w Słupsku
 27. dr Mariusz Michalski - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 28. dr Paweł Łabuz - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl
 29. prof. zw. dr hab. Kuba Jałoszyński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 30. dr Jarosław Jabłoński, Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP
 31. prof. Dr. János Bleszity, Národná univerzita verejných služieb, Budapešť

 

Organizačný výbor konferencie

 

doc. PhDr. Jacek Dworzecki, PhD., Pomorska akadémia v Slupsku

doc. Dr. Vladimír Blažek, CSc., A PZ v Bratislave

mjr. Ing. Marian Suja, PhD., A PZ v Bratislave

mjr.. Ing. Milan Marcinek, PhD., A PZ v Bratislave

npor. JUDr. Eva Keméňová, A PZ v Bratislave

npor. Ing. Matúš Grega, AOS Liptovský Mikuláš

Bc. Katarína Junasová, A PZ v Bratislave

 

Rokovací jazyk:  slovenský, český, poľský, anglický, maďarský

 

Zameranie konferencie

 

 • Prezentácia výsledkov záverečnej správy vedeckovýskumnej úlohy „Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov – krízových manažérov na Akadémii PZ, Akadémii OS, VŠBM v Košiciach, Pomorskej akadémii v Slupsku a Vysokej škole manažmentu, marketingu a cudzích jazykov v Katowiciach“.
 • Analýza súčasného stavu, problémy a výzvy využívania krízových scenárov v systéme prípravy krízových manažérov na vysokých školách bezpečnostného zamerania.
 • Identifikácia a prognóza možnosti ďalšieho využitia krízových scenárov v bezpečnostnej praxi.

 

Ďalšie informácie

Program konferencie s ďalšími organizačným pokynmi bude elektronicky zaslaný do 30. októbra 2015.

Z konferencie bude vydaný zborník.

Prihlásené a prednesené príspevky budú zaznamenané na CD nosiči. Všetky príspevky budú recenzované.

Príspevok do zborníka napíšte v textovom editore WORD 97 alebo WORD 2007 podľa šablóny a pošlite e-mailom na:

milan.marcinek@minv.sk, alebo marian.suja@minv.sk ,(v kópii katarina.junasova@minv.sk) do 27. 11. 2015.

Príspevky nebudú honorované.

 

Dôležité termíny:

 • zaslanie záväznej prihlášky       : do 23.10.2015
 • zaslanie príspevku                      : do 27.11.2015

 

Materiálno-technické zabezpečenie konferencie:

 • Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku.
 • Organizátori konferencie zabezpečujú:
 • občerstvenie počas konferencie
 • obed
 • publikáciu a distribúciu zborníka
 • didaktické pomôcky k prezentácii príspevkov (notebook a dataprojektor) 
 • Ubytovanie a dopravu na miesto konania konferencie si zabezpečujú účastníci individuálne, v prípade záujmu o ubytovanie na A PZ kontaktuje osobu:  Dana Čičová, t.č.: +421 9610 57 239.

Kontakt:

Katedra verejnej správy a krízového manažmentu
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava

 

E-mail: milan.marcinek@minv.sk marian.suja@minv.sk katarina.junasova@minv.sk
Tel.:
+421 9610 57 436 +421 9610 57 069 +421 9610 57 423

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.