Medzinárodný odborný seminár Katedry kriminológie 2013

22.10.2014

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Katedra kriminológie

Informácia o medzinárodnom odbornom seminári

V dňoch 10. a 11. decembra 2013 sa pod záštitou Katedry kriminológie Akadémie PZ v Bratislave uskutočnil Medzinárodný odborný seminár „Terciárna prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte“.

Katedra kriminológie Akadémie PZ v Bratislave uskutočňuje daný seminár pravidelne v dvojročných intervaloch. Záujem o účasť na seminári prejavuje stále viac odborníkov z praxe, vedeckých pracovníkov aj laikov zaoberajúcich sa predmetnou problematikou. Uvedené potvrdzuje vysoká účasť odborníkov z Českej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.


„Terciárna prevencia kriminality v širšom sociálnom kontexte“

Medzinárodný odborný seminár otvorili a zároveň srdečne privítali všetkých účastníkov doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD., Prorektor pre ďalšie vzdelávanie a vonkajšie vzťahy poverený funkciou rektora Akadémie PZ v Bratislave, prof. Ing. Anton Tallo, CSc., Prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy Akadémie PZ v Bratislave a PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., vedúca katedry kriminológie Akadémie PZ v Bratislave.

Účasť na medzinárodnom odbornom seminári ponúkajú pracovníci Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre odbornú i laickú verejnosť a študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

 

Na stiahnutie / Downloads:

  1. Informácia o medzinárodnom odbornom seminári
  2. Pozvánka na medzinárodný  odborný seminár
  3. Fotogaléria z podujatia
  4. Zborník z medzinárodného odborného seminára; Obálka k zbormíku

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.