MEPA: Quo vadis Schengen?

13.11.2015

26. – 30. októbra privítala Akadémia policajného zboru v Bratislave účastníkov odborného semináru MEPA Quo vadis Schengen?. Išlo o ďalšiu z celého radu úspešných aktivít, ktoré  spoločne zorganizovali národné styčné pracoviská MEPA Slovenskej repbuliky a Českej republiky. Intenciou tejto úzko špecifikovanej slovensko-českej aktivity bola reakcia na migračné prejavy do Európy v r. 2014. Seminár Quo vadis Schengen?  bol vysoko aktuálny vzhľadom na súčasnú masovú migráciu do západných a severných členských krajín EÚ.

Na seminár sa prihlásilo 11 účastníkov: 2 zo SR, 3 z ČR, 4 z Maďarska, 1 z Nemecka a 1 zo Švajčiarska. Policajti prezentovali súčasnú situáciu vo svojich krajinách najmä ohľadom problémov s masovou migráciou. Kolega z maďarského Nickelsdorfu zdôraznil, že maďarská polícia presne zaregistrovala každého migranta a popísal neľahkú situáciu, akej bola maďarská polícia v septembri vystavená. Zástupcovia maďarskej polície sa poďakovali Slovenskej republike za vyslanie policajtov na pomoc do Maďarska. Okrem ďakovných slov Maďarsko ocenilo aj fakt, že vyslaní policajti SR vedia maďarsky.

Technické a živé zabezpečenie ochrany schengenskej hranice odprezentovali účastníci semináru npor. Mgr. Miroslav Bujnovský, zástupca riaditeľa OHK  PZ Vyšné Nemecké  a pplk. Mgr. Ján Vinc, vedúci oddelenia výkonu služby RHCP Sobrance.  

Vedúci semináru pplk. JUDr. Ladislav Chabreček, PhD., riaditeľ OHP ÚHCP P PZ zabezpečil nielen lektorov z ÚHCP, ktorí prednášali o rôznych aspektoch svojej činnosti, ale aj praktické ukážky ochrany schengenských hraníc: návštevu polície na letisku v Bratislave, praktickú ukážku mobilnej jednotky ÚHCP. Program vhodne doplnila i colná správa, ktorá poskytla mobilný röntgen a ukážku kinológa so psom vycvičeným na nájdenie návykových látok. Program na slovensko-rakúskom hraničnom prechode bol ukončený návštevou Spoločného kontaktného pracoviska Jarovce-Kittsee.

Dva dni prezentácií a diskusií patrili českej polícii, ktorá na dvore A PZ predviedla aj svoje mobilné vybavenie na kontrolu hraníc: Schengenbus. 

Seminár tlmočila Mgr. Drahoslava Novotná, asistentka projektu MEPA zo ZO A PZ, ktorá v neskorších popoludňajších hodinách sprevádzala delegáciu aj na prehliadke Bratislavy. Organizáciu seminára zabezpečil národný koordinátor MEPA kpt. Mgr. Martin Kaščák.

 

12. novembra 2015                                                                      Mgr. Drahoslava Novotná

 

Spoločná fotografia účastníkov a organizátorov „Quo vadis Schengen“ na A PZ

 

                                                                       

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.