Návšteva veľvyslanca Maltskej republiky v SR na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

21.01.2015

   

   Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,  a prorektor pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu JUDr. Marek Kordík, LL.M.,  PhD., 15. januára 2015 prijali na pôde akadémie Jeho Excelenciu pána Anthonyho LICARIHO, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Maltskej  republiky v Slovenskej republike sprevádzaného honorárnym konzulom Maltskej republiky Martinom Hantabálom.

 

Pani rektorka Jeho Excelencii stručne predstavila poslanie a zameranie Akadémie Policajného zboru v Bratislave ako unikátnej vzdelávacej inštitúcie v systéme vysokého školstva a rezortnej vysokej školy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Jeho Excelencia Anthony Licari, vzhľadom na skutočnosť, že v rokoch 2016 a 2017 bude Slovensko spoločne s Holandskom a Maltou v predsedníckom triu Rady Európskej únie, považuje za jednu z hlavných misií v rámci svojho pôsobenia na Slovensku nadviazanie  kontaktov našich krajín s cieľom prehĺbiť spoluprácu na európskej úrovni. Pán veľvyslanec ocenil informácie a materiály o špecializovanom vzdelávaní pre bezpečnostné služby a verejnú správu a o medzinárodných vzdelávacích aktivitách v rámci systému ďalšieho vzdelávania na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ktoré prisľúbil sprostredkovať predstaviteľom maltskej polície a umožniť tak rozvoj vzťahov a kooperácie medzi bezpečnostnými zložkami našich štátov.

  Pán veľvyslanec v súvislosti so svojím profesionálnym zameraním na psycholingvistiku, sociolingvistiku a geolingvistiku prejavil záujem o informácie týkajúce sa výučby cudzích jazykov  v jednotlivých formách štúdia a špecializovaných kurzoch pre rôzne policajné útvary pripravované a realizované Katedrou jazykov APZ.

V sprievode prorektora pre pedagogickú činnosť a medzinárodnú policajnú spoluprácu sa Jeho Excelencia Anthony Licari zúčastnil na vyučovaní v rámci odborného kurzu anglického jazyka pre  mierové  misie  a operácie krízového manažmentu na Katedre jazykov APZ v Bratislave a poskytol účastníkom priestor na ich otázky.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.