Späť

Výsledky prijímacieho konania 2022/2023

17.08.2022

Výsledky prijímacieho konania na štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akad. r. 2022/2023

V prípade, že prijatý uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu o tom, či sa na štúdium zapíše neposkytne v určenom čase, vysoká škola zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium (§ 58 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).

 

Bakalárske štúdium

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX (príslušníci PZ) Prijatí* - Neprijatí*

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX (ďalšie BS)        Prijatí 

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - EX                          Prijatí 

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - IN                           Prijatí Neprijatí

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - IN (kadet PZ)           Prijatí - Neprijatí

* Zoznam ne/prijatých uchádzačov (PZ) je aktualizovaný (doplnený) po stanovisku MV SR.

 

Magisterské štúdium

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - IN                         Prijatí

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - IN                      Prijatí 

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - EX                     Prijatí 

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX                       Prijatí** - Neprijatí**

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX (konverzný)  Prijatí*** 

** Zoznam ne/prijatých uchádzačov (PZ) je aktualizovaný (doplnený) po stanovisku MV SR.

*** Zoznam ne/prijatých uchádzačov (PZ) je aktualizovaný (doplnený) po stanovisku MV SR.

 

Doktorandské štúdium

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - IN    Prijatí 

bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - EX   Prijatí 

bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe - EX Prijatí 

 

 

 

Topovať