Späť

MARKOVÁ habilitačná prednáška 26.10.2022

Dňa 26.10.2022 o 12.30 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška JUDr. Veroniky Markovej, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) na tému „Vybrané aspekty princípu primeranosti v trestnom práve so zameraním na činnosť policajtov v trestnom konaní“.

Topovať