Späť

DINUŠOVÁ habilitačná prednáška 26.10.2022

Dňa 26.10.2022 o 9.00 h sa uskutoční v Akadémii Policajného zboru v Bratislave (Sklabinská ul. č. 1) habilitačná prednáška Mgr. Dominiky Dinušovej, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave) na tému „Dynamika vzťahu morálky a práva v perspektívach policajnej etiky“.

Topovať