Späť

REKTORSKÉ VOĽNO dňa 31. októbra 2022

V súvislosti s blížiacimi sa „Sviatkom všetkých svätých“ udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave civilným študentom denného a externého štúdia dňa 31. októbra 2022 (pondelok) rektorské voľno.

Študenti – príslušníci PZ, kadeti:

Študenti denného štúdia si v uvedený deň budú čerpať dovolenku, študenti externého štúdia sa v uvedený deň budú hlásiť na základných útvaroch. Výučba v ostatných formách štúdia (ďalšie vzdelávanie) bude realizovaná podľa stanoveného rozvrhu.

Výuka bude pokračovať podľa rozvrhu dňa 02. novembra 2022 stanoveným spôsobom.

Topovať