Späť

REKTORSKÉ VOĽNO dňa 18. novembra 2022

V súvislosti s „Dňom boja za slobodu a demokraciu - sviatkom študentov“ udeľuje rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave civilným študentom denného a externého štúdia na deň 18. novembra 2022 (piatok) rektorské voľno.

Študenti – príslušníci PZ, kadeti:

Študenti denného štúdia si v uvedený deň budú čerpať dovolenku, študenti externého štúdia sa v uvedený deň budú hlásiť na základných útvaroch. Výučba v ostatných formách štúdia (ďalšie vzdelávanie) bude realizovaná podľa stanoveného rozvrhu.

Výučba dňa 19. novembra 2022 bude zrušená pre externých študentov.

Výuka bude pokračovať podľa rozvrhu dňa 21. novembra 2022 stanoveným spôsobom

Topovať