Späť

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ

Rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave L. Kurilovská vyhlásila pri príležitosti 30. výročia jej vzniku výtvarnú súťaž pre žiakov I. stupňa základných škôl na tému „POLICAJT MOJIMI OČAMI“ a literárnu súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl, študentov stredných škôl a gymnázií na tému „POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ – AKO TO VIDÍM JA“.

Všetkým autorom, ktorí sa do súťaží zapojili, ďakujeme a prajeme veľa tvorivých síl. Pre odborné poroty bolo naozaj veľmi náročné vybrať z 271 výtvarných a 62 literárnych prác tri najlepšie.

OCENENÉ PRÁCE

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Žiaci I. stupňa základných škôl

 

  1. MIESTO: Zoja M.
  2. MIESTO: Veronika CH.
  3. MIESTO: Sofia H.

 

 

LITERÁRNA SÚŤAŽ

I. kategória

Žiaci II. stupňa základných škôl a nižších tried osemročných gymnázií

  1. MIESTO: Veronika M.
  2. MIESTO: Oliver K.
  3. MIESTO: Simona M.

 

II. kategória

Študenti stredných škôl, gymnázií a vyšších tried osemročných gymnázií

  1. MIESTO: Daniel D.
  2. MIESTO: Ema M.
  3. MIESTO: Adriána T.

 

Rektorka  Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa rozhodla v každej kategórii udeliť špeciálne ocenenie.

CENA REKTORKY

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

Žiaci I. stupňa základných škôl

Lia C.

 

LITERÁRNA SÚŤAŽ

I. kategória

Žiaci II. stupňa základných škôl a nižších tried osemročných gymnázií

Lukáš L.

 

II. kategória

Študenti stredných škôl, gymnázií a vyšších tried osemročných gymnázií

Zdenka S.

 

OCENENÝM AUTOROM SRDEČNE GRATULUJEME.

Odovzdanie cien sa uskutoční na Akadémii Policajného zboru v Bratislave dňa 19. 12. 2022 o 11,00 h. Výhercov budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v ich prihláške do súťaže.

Ocenenia za výtvarnú súťaž

Ocenenia za literárnu súťaž

 

Topovať