Oddelenie informačných technológií

28.09.2021

Oddelenie  informačných  technológií  zabezpečuje  plnenie  úloh  na  úseku  rozvoja  a správy informačných technológií v akadémii.

Oddelenie najmä :   

  • odporúča a zabezpečuje inováciu didaktickej a výpočtovej techniky, didaktických prostriedkov vo vyučovacích priestoroch akadémie, spracováva analýzy a podklady na jej obmenu,
  • zabezpečuje prevádzku a priebežný servis hardvéru a aktualizáciu softvéru,
  • zabezpečuje nasadenie a správu informačného systému MAIS akadémie, realizuje nasadenie a správu EZP akadémie,
  • podieľa  sa  na  zavádzaní  ekonomického  systému  SAP  vo  všetkých  moduloch  (personálny, mzdový, sklady a MTZ),
  • zabezpečuje činnosť reprografického pracoviska akadémie  a na základe dodaných podkladov technické  spracovanie  a vydanie  obsahového  zamerania  na  prijímacie  skúšky a študijného programu na príslušný akademický rok,
  • technicky zabezpečuje prípravu, priebeh a vyhodnotenie prijímacieho konania,
  • zabezpečuje správu a aktualizáciu webovej stránky akadémie  na Internete,
  • spravuje intranet akadémie, zabezpečuje správu poštových a internetových používateľovi)v spolupráci s pracoviskami OSK SITB Bratislava zabezpečuje štandardizáciu informačných technológií a pripojenie do domény MV SR - INTRA,
  • spracúva podklady do rozpočtu akadémie na finančné zabezpečovanie budovania a prevádzky informačného systému a využitia informačných technológií.


Pracovníci oddelenia OIT

 

Vedúci oddelenia OIT:

 

pplk. Ing. Igor Pavlovič, PhD.
E-mail: igor.pavlovic@minv.sk;  igor.pavlovic@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57343
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 390
 

 

Zamestnanci oddelenia:

 

Mgr. Vladimír Sloboda
E-mail: vladimir.sloboda@minv.sk;  vladimir.sloboda@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57312
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 350 

Ing. Katarína Baksayová
E-mail:  katarina.baksayova@minv.sk;  katarina.baksayova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57412
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 351

Igor Babjak
E-mail:  igor.babjak@minv.sk;  igor.babjak@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57535
Kancelária: Blok U, prízemie. č. dv. 122

Mgr. Zuzana Pilarčíková
E-mail:  zuzana.pilarcikova@minv.sk;  zuzana.pilarcikova@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57303
Kancelária: Blok U, 2. posch. č. dv. 351 

npor. Mgr. Marek Mikulec
Email:  marek.mikulec@minv.sk;  marek.mikulec@akademiapz.sk
Telefón: 09610 57396
Kancelária: Blok U, prízemie. č. dv. 108 

Mgr. Michaela Mikulcová
Email: michaela.mikulcova@minv.sk;
Telefón: 09610 57231
Kancelária: Blok U, 2. poschode č. dv. 318

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.