NOVÉ !!! - PRIRADENIE UCHÁDZAČOV NA VEDOMOSTNÝ TEST BOOM A PREHĽAD DENNÝCH VÝSLEDKOV - KADET PZ 2020/2021

12.08.2020
Váž. uchádzači,
prijímacia komisia určila termín realizácie vedomostných testov pre uchádzačov o denné bakalárske štúdium v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku vo forme kadet PZ na 11. 8. 2020. Časový harmonogram pozvaných uchádzačov (t. j. konkrétny čas, na ktorý bude uchádzač pozvaný) zverejníme do 7. 8. 2020 na našom webovom sídle, rovnako bude elektronická pozvánka zaslaná uchádzačovi na jeho e-mailové konto uvedené v prihláške na štúdium (pozvánku v papierovej podobe uchádzačom zasielať nebudeme).
 
UPOZORNENIE: Uchádzač predloží pri registrácii v deň konania vedomostného testu fotokópiu maturitného vysvedčenie. V opačnom prípade mu realizácia vedomostného testu nebude umožnená.

 

PRIRADENIE UCHÁDZAČOV A PREHĽAD DENNÝCH VÝSLEDKOV

vedomostný test dňa 11.08.2020 o 08:00 h  (P-2)

vedomostný test dňa 11.08.2020 o 09:30 h  (P-3)

vedomostný test dňa 11.08.2020 o 11:00 h  (P-2)

vedomostný test dňa 11.08.2020 o 12:30 h  (P-3)

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.