Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

10.01.2013

Vedeckovýskumná  úloha  „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“, ktorej projekt bol obhájený v máji 2011 má ambíciu napomôcť riešiť problém daňových únikov a daňovej trestnej činnosti zadefinovaním možnosti zefektívnenia ich odhaľovania a eliminácie, v súlade s koncepciami Ministerstva financií SR na úseku boja proti daňovým podvodom prijatými v roku 2011, tak ako to vyplýva z Oznámenia č. 256 Európskej komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, o potrebe rozvinúť koordinovanú stratégiu, s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom. V súvislosti s obhajobou projektu sa k danej problematike uskutočnila konferencia za účasti riešiteľského tímu (z Daňového riaditeľstva, Colnej správy, Prezídia PZ a akadémie  v počte 8 účastníkov), ako aj prizvaných odborníkov z relevantných inštitúcií. Jej výstupy budú prezentované v zborníku. Úloha je plnená v súlade s obhájeným projektom.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.