OZNAM - SKÚŠKOVÉ OBDOBIE ZS 2016/2017

23.11.2016

OZNAM

V zmysle čl. 35 ods. 8 v spojení s čl. 22 ods.7 Študijného poriadku Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej „Študijný poriadok")

určujem

skúškové obdobie pre všetky ročníky a pre všetky formy štúdia  v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 v zmysle zásad čl. 22 ods. 8 Študijného poriadku
od 12. 12. 2016 do 27. 01. 2017.

Predtermíny pre všetky ročníky a všetky formy štúdia  v zimnom semestri akademického roka 2016/2017 v zmysle zásad v čl. 22 ods. 9 Študijného poriadku je možné vypísať
od 05. 12 .2016 do 09. 12. 2016.

Študent, ktorý má v deň konania skúšky v predtermíne blokovú výučbu, je v daný deň z blokovej výučby ospravedlnený.

 

                                                                          doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

                                                                       rektorka

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.