Partneri projektu CEBV

04.05.2012

Partneri:

KEÚ PZ je špičkovým pracoviskom v oblasti kriminalistiky a forenzných vied s komplexným a integrovaným prístupom k výskumu, ktorý je  zameraný na kriminalistiku a forenzné vedy v kombinácii s podielom na vzdelávaní policajtov v systéme rezortného školstva. Okrem toho KEÚ PZ dosiahol významný pokrok v implementácii medzinárodných noriem kvality do kriminalistiky a forenzných vied. Uvedené umožňuje plnohodnotne sa podieľať na realizovanom výskume v rámci projektu.

FCHPT  STU patrí k popredným subjektom v oblasti syntézy a analýzy materiálov, najmä organického pôvodu, čo umožní reálne sa podieľať na realizovanom výskume v rámci navrhovaného projektu. Slabou stránkou je absencie niektorých špeciálnych analytických a chromatografických prístrojov a zariadení.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.