Personálne obsadenie

12.05.2021

Členovia krízového štábu:

 

1. Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

rektorka

 

2. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy

 

3. JUDr. Martin Samek, PhD.

prorektor pre pedagogickú činnosť

 

4. plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou

 

5. Ing. Zora Dobríková

kvestorka

 

6. Ing. Miroslav Smolek

zástupca kvestora, vedúci oddelenia materiálneho zabezpečenia a skladového hospodárstva

 

7. Mgr. Mária Humenská, PhD.

vedúca študijného oddelenia

 

8. JUDr. Zuzana Zajacová

riaditeľka Kancelárie rektorky

 

9. plk. JUDr. Ferdinand Marczy

vedúci oddelenia služobnej činnosti

 

10. plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

prorektorka pre celoživotné vzdelávanie

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.