Personálne obsadenie

11.02.2022

Členovia krízového štábu:

 

1. Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

rektorka

 

2. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

prorektor pre vedu a zahraničné vzťahy

 

3. plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.

prorektorka pre celoživotné vzdelávanie

 

4. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD.

prorektor pre pedagogickú činnosť

 

5. pplk.JUDr. Michal Marko, PhD.

prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou

 

6. Ing. Zora Dobríková

kvestorka

 

7. Ing. Miroslav Smolek

6zástupca kvestora, vedúci oddelenia materiálneho zabezpečenia a skladového hospodárstva

 

8. Mgr. Mária Humenská, PhD.

vedúca študijného oddelenia

 

9. JUDr. Zuzana Zajacová

riaditeľka Kancelárie rektorky

 

10. plk. JUDr. Ferdinand Marczy

vedúci oddelenia služobnej činnosti

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.