Policajný pridelenec

05.09.2017

Postup pri výbere, schvaľovaní, príprave, vysielaní a činnosti pridelenca alebo styčného dôstojníka upravuje Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 55/2003 o policajných pridelencoch a policajných styčných dôstojníkoch v znení neskorších predpisov.

Na vnútrorezortnej predvýjazdovej príprave policajného pridelenca v rámci Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa podieľajú nasledovné katedry:

  • katedra jazykov (jazyková príprava),
  • katedra kriminálnej polície (teoretická časť),
  • katedra policajných vied (teoretická časť),
  • katedra trestného práva (teoretická časť).

 

 

Dokumenty na stiahnutie

 

N MV SR č. 55-2003 o policajných pridelencoch...

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.