Ponuka študentských mobilít v rámci programu Erasmus+ 2017/2018

16.11.2017
 
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
na zahraničný študijný pobyt na
 

 

Policejnej akadémii Českej republiky v Prahe, Česká republika, pre študentov 1. ročníka Bc. a 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.1 OOM,

Univerzite obrany v Brne, Česká republika, pre študentov 2. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.2 VS,

Estonian Academy of Security Sciences v Tallinne, Estónsko, pre študentov 3. ročníka Bc.  v študijnom programe 8.3.2 VS,

v zimnom  semestri ak. roka 2017/2018. Prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 30.04.2017 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 04.05.2017 o 9.00 h v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319.

!Na zahraničný študijný pobyt sa môžu prihlásiť aj študenti v služobnom pomere!

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

 

 

 
 
 
 
ERASMUS+ PONUKA - MOBILITA ŠTUDENTA
za účelom stáže pre čerstvých absolventov (končiace ročníky).
 
 

Stáže sa môžu zúčastniť absolventi Akadémie Policajného zboru v Bratislave do 1 roka po ukončení štúdia, dĺžka trvania stáže je 2-12 mesiacov.

Prihlášku, životopis a motivačný list posielajte do 30.04.2017 na lucia.noskovicova@minv.sk alebo ich môžete odovzdať osobne v kancelárii č. d. 308, blok U.

Výberové konanie na stáž sa uskutoční dňa 04.05.2017 o 9.00 h v kancelárii prorektora pre vedu a zahraničné vzťahy doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD., blok U., 2. poschodie, č.d.319..

Prihlásený študent sa musí VK zúčastniť osobne.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.