Poplatky za štúdium 2016/2017

08.09.2016

 

Poplatky za štúdium na Akadémii PZ v Bratislave 2016/2017

 

Výška ročného školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu na akademický rok 2016/2017 v študijných programoch Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe = 400 €.

Výška ročného školného pre externú formu štúdia na akademický rok 2016/2017 v študijných programoch Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku a Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe:

  • Bc. štúdium = 400 €,
  • Mgr. štúdium = 450 €,
  • PhD. štúdium = 600 €,
  • PhD. štúdium/rok vykonania dizertačnej skúšky = 800 €,
  • PhD. štúdium/rok vykonania  obhajoby dizertačnej práce = 1200 €.

 

Bankové spojenie Štátna pokladnica
Účet 7000409772/8180
IBAN SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol 22222
Konštantný symbol neuvádza sa

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.