Pracovná ponuka: "hovorca KR PZ BA"

21.03.2017

Vážená kolegyňa  /  Vážený kolega,

na základe plánovaných zmien v personálnom obsadení nášho útvaru: Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Vám dávam neformálne na vedomie, že na našom útvare bude od 01.05. 2017 voľné tabuľkové miesto: starší referent špecialista – hovorca (predpokladaný termín nástupu 01.05.2017). V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste pracovnú ponuku: ,,hovorca KR PZ BA“ postúpili na vedomie útvarom vo Vašej pôsobnosti, respektíve oboznámili s touto možnosťou kolegov - príslušníkov PZ, o ktorých predpokladáte, že by o predmetnú pracovnú pozíciu prejavili záujem.

 

Základné podmienky:

● Príslušník PZ

● Funkcia : starší referent - špecialista hovorca

● Platová trieda: 6

● Príspevok na bývanie: 0

● Rizikový príplatok: 0

● Príplatok za nerovnomernosť: 0

● Peňažná náhrada za služobnú pohotovosť: 0,10%

● Plánovaná hodnosť: major

● Kvalifikačné predpoklady: Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa + ukončené špecializované policajné vzdelanie;  alebo Akadémia PZ

● Počet voľných miest:1

● Znalosť cudzieho jazyka vítaná (anglicky jazyk, nemecký jazyk)

● Komunikatívnosť - verbálny prejav a vystupovanie na verejnosti a pred novinárskou obcou na profesionálnej úrovni

V prípade záujmu a bližších informácii k uvedenej pracovnej pozícii je potrebné zasielať v elektronickej forme profesijný životopis / mailová adresa: zuzana.hrabovska@minv.sk /. Po jeho zaslaní budú potencionálni uchádzači následne kontaktovaní (e-mail alebo telefonicky) za účelom poskytnutia bližších informácií, prípadne pozvaní na osobný pohovor.

 

Ďakujem za ústretovosť.

S pozdravom

 

mjr. PaedDr. Zuzana Hrabovská

vedúca
oddelenia komunikácie a prevencie
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.