Pracovno-vzdelávací týždeň 27. Hlavného kurzu MEPA pre kriminálnu políciu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

23.04.2019

V dňoch 31. 03. - 05. 04. 2019 sa uskutočnil na Slovensku pracovno-vzdelávací týždeň 27. Hlavného kurzu MEPA pre kriminálnu políciu, ktorý začal 24. 02. 2019 v Prahe v Českej republike a skončil 12. 04. 2019 v Budapeští v Maďarsku. Kurz na Slovensku začal mimoriadne dôstojne príhovormi pani rektorky Akadémie PZ Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., pani prvej viceprezidentky PZ plk. JUDr. Jany Maškarovej a plk. Mgr. Ing. Patrika Juríka, zástupcu riaditeľa národnej kriminálnej agentúry P PZ. Otvorenia sa ďalej zúčastnili  plk. doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD., prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou Akadémie PZ, pplk. Mgr. Ingrid Weissová, riaditeľka zahraničného odboru Akadémie PZ, mjr. Mgr Martin Kaščák, národný koordinátor MEPA a mjr. Mgr. Jakub Gajdoš, vedúci kurzov MEPA pre kriminálnu políciu.

Tohtoročnou novinkou kurzu na Akadémii Policajného zboru v Bratislave bolo obnovenie formy vzdelávania, ktorá je v MEPA veľmi pozitívne hodnotená tzv. „Diskusia za okrúhlym stolom“. Jej priebeh je nasledovný: na úvod stručne predstavia traja – štyria lektori, ktorí ovládajú nemecký alebo anglický jazyk, problematiku v ktorej sú odborníkmi. Ide väčšinou o úzko špecializované témy, ktoré nemusia byť zaujímavé pre každého, ale vzhľadom na komplexné pokrytie všetkých druhov trestnej činnosti v priebehu Hlavného kurzu je potrebné ich predstaviť. Následne sa lektori rozmiestnia do rôznych častí zasadacej miestnosti a účastníci si sami vyberú, ku ktorému lektorovi si prisadnú a aké otázky mu položia. Po vyčerpaní témy si sami presadnú k ďalšiemu lektorovi, alebo počkajú na prestávku, po ktorej sa diskutujúci zvyčajne vymenia. Výhoda tejto formy ďalšieho vzdelávania spočíva v tom, že v krátkom čase sa účastníci kurzu z priamych rozhovorov dozvedia viac o danej problematike ako z prednášky a nemusia sa venovať tomu, čo nepotrebujú. V nemecky hovoriacich krajinách prebiehajú tieto „Diskusie za okrúhlym stolom“ priamo na policajných útvaroch, v ostatných členských štátoch MEPA je potrebné zohľadniť možnosti lektorov hovoriť cudzím jazykom, prípadne možnosti poskytnutia tlmočníkov. V budúcnosti plánujeme využiť komplementárnu výhodu, ktorú poskytuje Akadémia PZ oproti iným miestam konania kurzu a dáme účastníkom k dispozícii tri - štyri navzájom susediace učebne, aby sa diskutujúci menej rušili.

Ďalšími novinkami bolo predstavenie nácviku streľby na streleckom polygóne a výučby úkonov na mieste činu na susednom polygóne. Účastníci sa k obom aktivitám vyjadrili pochvalne a oceňovali aj moderné športové zázemie, ktoré poskytuje Akadémia PZ svojím študentom. Aj tento rok odchádzali účastníci kurzu zo Slovenska mimoriadne spokojní o čom svedčí ich hodnotenie, anonymné i priamo vyslovené po skončení pracovno-vzdelávacieho týždňa v Bratislave, ako aj na konci celého kurzu.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.