Predbežný zápis PVP1/VP na a. r. 2016/2017

16.11.2017

Podľa čl. 19 ods. 4 Študijného poriadku Akadémie PZ v Bratislave vykoná v priebehu akademického roka študent

I. a II. ročníka Bc. stupňa štúdia

I. ročníka Mgr. stupňa štúdia

elektronický zápis povinne voliteľných predmetov (PVP 1) a výberových predmetov (VP) na nasledujúci akademický rok. V prípade, že si študent prostredníctvom IS MAIS v stanovenom termíne , t. j. do 28.02.2016 povinne voliteľné predmety a výberové predmety elektronicky nezapíše, stráca výhodu výberu predmetov z bloku PVP 1 a VP.

 

Výber PVP 1 a VP môžu študenti vykonať od 05. 02. 2016 od 12:00 h.

 

V prípade, že si študent zvolí predmety nad požadovaný rámec, musí všetky zvolené predmety absolvovať. Zrušiť alebo zmeniť zapísaný povinne voliteľný predmet alebo výberový predmet, ktorý si zapísal pri elektronickom zápise, môže študent len z dôvodu rozvrhovej kolízie; v iných odôvodnených prípadoch len na základe súhlasu prorektora pre PČMPS a to najneskôr v rámci zápisu do vyššieho ročníka na začiatku nového akademického roka.

Študijné plány pre akademický rok 2016/2017 na stiahnutie:

 

DENNÉ ŠTÚDIUM 2016/2017

EXTERNÉ ŠTÚDIUM 2016/2017

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.