Previerka z anglického jazyka pre uchádzačov o zaradenie do databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu

07.11.2019

Dňa  22. októbra 2019 Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru (ÚMPS) organizoval výberové konanie s cieľom doplnenia a aktualizácie personálnej databázy policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu na základe čl. 3 ods. 2 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 116/2005 o medzinárodných policajných mierových misiách a operáciách civilného krízového manažmentu v znení neskorších predpisov. Súčasťou výberového konania bola i previerka z anglického jazyka, ktorú realizovala Katedra jazykov Akadémie PZ v Bratislave. Organizácia i vyhodnotenie previerky, ktorá pozostávala z písomnej časti a ústneho pohovoru, sa uskutočnili v medzinárodnom školiacom centre  v objekte Strednej odbornej školy Policajného zboru v Devínskej Novej Vsi. Z Akadémie Policajného zboru sa tohto výberového konania zúčastnili pplk. doc. Mgr. Iveta Nováková, PhD., mjr. Mgr. Mária Ferenčíková, PhD., por. Mgr. Katarína Meždejová a por. Mgr. Andrea Dobiášová z Katedry jazykov.

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.