Prezentácia možností kariérneho uplatnenia v Policajnom zbore

08.02.2018

Vážené študentky, vážení študenti,

 

dovoľujeme si pozvať vás na prezentáciu možností kariérneho uplatnenia ako príslušníka Policajného zboru

po ukončení bakalárskeho alebo magisterského štúdia v študijných odboroch 8.3.1 OOM a 8.3.2 BVSS

na Akadémii Policajného zboru v Bratislave v akademickom roku 2017/2018.

 

Uvedená prezentácia sa bude konať dňa

20.02.2018 o 13.15 h v aule

za prítomnosti zástupcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

Pre študentov končiacich ročníkov je výučba od 13:30 nahradená účasťou na tomto podujatí.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.