Prezentácia možností vášho kariérneho uplatnenia ako príslušníka Policajného zboru SR

22.02.2016

 

Vážené študentky, vážení študenti,

 

 

dovoľujeme si vás pozvať na prezentáciu možností vášho kariérneho uplatnenia ako príslušníka Policajného zboru SR po úspešnom ukončení bakalárskej formy štúdia v odbore 8.3.1 ako aj magisterskej formy štúdia v odbore 8.3.1 a 8.3.2 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, ukončeného v akademickom roku 2015/2016.

Uvedená prezentácia sa bude konať dňa

 

                  24.02.2016 o 13.00 hod.

 

v aule Akadémie Policajného zboru v Bratislave po ukončení 6.vyučovacej hodiny za prítomnosti zástupcov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.