Publikačná činnosť 2011

19.09.2013

Meteňko 1.JPGPOLICAJNÉ VEDY A POLICAJNÉ ČINNOSTI 2011 EU SEC II/A

Zborník odborných a vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Policajné vedy a policajné činnosti 2011 EU SEC II/A“, ktorá sa uskutočnila 24. októbra 2011. Priebeh a ciele tejto medzinárodnej konferencie súvisia a korešpondujú s témou projektu EU SEC II – bezpečnosť počas významných udalostí a sú jeho čiastočným výstupom. Zborník obsahuje odborné a vedecké príspevky tak ako aj domácich, tak aj zahraničných účastníkov spomínanej medzinárodnej konferencie. ( obsah )

 

 

 

 

Meteňko 2.JPGPOKROKY V KRIMINALISTIKE 2011 EU SEC II/B

Zborník odborných a vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Pokroky v kriminalistike 2011 EU SEC II/B“, ktorá sa uskutočnila 25. októbra 2011. Priebeh a ciele tejto medzinárodnej konferencie súvisia a korešpondujú s témou projektu EU SEC II – bezpečnosť počas významných udalostí a sú jeho čiastočným výstupom. Zborník obsahuje odborné a vedecké príspevky tak ako aj domácich, tak aj zahraničných účastníkov spomínanej medzinárodnej konferencie. (obsah)

 

 

 

 

KRIMINOLÓGIA AKO SAMOSTATNÝ VEDNÝ ODBOR V ROVINE VEDEKOVÝSKUMNEJ A AKADEMICKEJ VÝUČBY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, ČESKEJ REPUBLIKE A POĽSKEJ REPUBLIKE

Michaela, Jurisová, Magdaléna Ondicová

 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 7. a 8. decembra 2011 v Bratislave. (obsah)

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.