Publikačná činnosť 2016

02.05.2016

 

eCall – Inteligentný dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické) (2015)

MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. a kol.

Vedecká monografia, ktorú spracoval kolektív autorov z Českej a Slovenskej republiky pod vedením doc. Ing. Romana Raka, Ph. D. bola spracovaná ako relevantný výstup vedeckovýskumného projektu pod názvom „Analýza inteligentných dopravných systémov pre ochranu osôb a majetku s dôrazom na projekt eCall“, ktorý bol oponovaný v Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Predstavuje monumentálne dielo, ktoré komplexným odborným spôsobom popisuje veľmi širokú a veľmi komplikovanú oblasť inteligentných systémov dopravy so zameraním na inteligentný systém bezpečnosti dopravy eCall, ktorého význam spočíva najmä v tom, že samotné vozidlo v stave núdze automaticky zavolá na operačné stredisko integrovaného záchranného systému o pomoc aj vtedy kedy vodič ani osádka vozidla nie je schopná sama pomoc privolať. Pomocou realizovaného systému eCall v praxi sa ročne môže zachrániť až niekoľko tisíc ľudských životov v Európe a ušetria sa obrovské materiálové škody. Okrem toho sa monografia zameriava na bezpečnosť cestnej dopravy, na nehodovosť, na integrovaný záchranný systém, na inteligentné dopravné systémy všeobecne, ďalej rozoberá prvky bezpečného inteligentného vozidla a ďalšie systémy a prvky súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky. (obsah)

 

Vedecká monografia

MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. a kol. eCall – Inteligentný dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava: MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o., 2015. 688 s., ISBN 978-80-89169-31-3, EAN 9788089169313

 

 

Publikačná činnosť za rok 2015 na stránkach Policajnej akadémie: http://www.akademiapz.sk/publikacna-cinnost-2015

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.