SKÚŠOBNÁ NOVINKA V PORTFÓLIU KNIŽNIČNÝCH SLUŽIEB

08.10.2019

Dobrý deň,

Rady by sme Vás oboznámili so skúšobnou novinkou v portfóliu našich knižničných služieb. Jedná sa o skúšobný prístup k 4 databázam od firmy EBSCO na základe IP adresy Akadémie PZ v obmedzenom trvaní do 15.11.2019.

  1. Criminal Justice Abstracts with Full Text
  2. MLA International Bibliography with Full Text
  3. MLA Directory of Periodicals
  4. International Security & Counter Terrorism Reference Center

Criminal Justice Abstracts with Full Text ™ je plnotextový náprotivok Criminal Justice Abstracts ™, predtým databázy SAGE. Tento zdroj obsahuje bibliografické záznamy a úplné znenia, ktoré sa týkajú základných oblastí trestného súdnictva a kriminológie. Obsahuje viac ako 400 000 záznamov vybraných z najdôležitejších zdrojov v rámci disciplíny z celého sveta. Tento zdroj obsahuje plný text pre viac ako 270 časopisov.

Permalink k prístupu:

MLA International Bibliography with Full Text

Najobsiahlejšia databáza pre štúdium a výučbu moderných jazykov, literatúry, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových vied od Modern Language Association (MLA) a EBSCO. Základný zdroj informácií pre študentov,  pedagógov a vedeckých pracovníkov v humanitných odboroch. Rozsiahla kolekcia bibliografických záznamov a odborných časopisov v plnom texte. Permalink k prístupu:

MLA Directory of Periodicals  predstavuje zoznam odborných časopisov.

Permalink k prístupu:

International Security & Counter Terrorism Reference Center

Medzinárodné referenčné stredisko pre bezpečnosť a boj proti terorizmu je odbornou

databázou  pre analýzu bezpečnosti a hrozieb. Poskytuje plnotextové články,  spravodajské kanály, správy, knihy a zhrnutia pokrývajúce regionálne možnosti konfliktov, terorizmu, vnútornej bezpečnosti a riadenia rizík. Ponúka aj prístup k nasledujúcim odborným recenzovaným časopisom:

 

Behavioral Sciences of Terrorism & Political Aggression

Counter Terrorist Trends & Analysis

Harvard National Security Journal

Human Rights Review

International Journal of Information Security

Journal of Contingencies & Crisis Management

Security Studies

Studies in Conflict & Terrorism

Surveillance & Society

 

Permalink k prístupu do databázy:

K  skušobnému prístupu môžete použiť aj nasledovné prihlasovacie údaje.

Choďte na:          http://search.ebscohost.com
User Id:                akademiepolicejneho
Password:           Zboru2019!

 

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať.

 

Taktiež stále sú Vám k dispozícii informácie z databázy Gale a elektronické zdroje na adrese  www.infozdroje.sk ako Encyclopedia of Crime and Punishment, Encyclopedia of Juvenile Delinquency and Justice, The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice a iné.

 

S pozdravom

 

PhDr. Janka Štubňová
Mgr. Jana Herchelová
Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave
tel.: 09610 57 594
e-mail: jana.herchelova@akademiapz.sk

 

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac informácií TU.